Stále lze zasílat připomínky k návrhu revize Směrnice o pitné vodě

Do 2. dubna je možné připomínkovat návrh revize Směrnice o pitné vodě s deklarovaným cílem zlepšit kvalitu pitné vody a poskytnout veřejnosti lepší informovanost v této oblasti. Při zdůvodnění návrhu se opírá o zastaralost textu směrnice 98/83/EC a potřebu změn v důsledku vyhodnocení REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme). Zároveň je to reakce na požadavky první úspěšné evropské občanské iniciativy „Right2Water“ směrem k transparentnosti poskytování vodohospodářských služeb a konečně i v návaznosti na plnění závazků trvale udržitelného rozvoje.  České znění návrhu Směrnice o pitné vodě je ve formátu PDF k dispozici na následujících odkazech: 1. část 2. část.

Scroll to Top