Budou oceněny technologie vedoucí k zadržení vody v půdě

Od 8. do 12. dubna se konají v Brně veletrhy zemědělství a zemědělské techniky. Letos se bude udělovat nová cena. Komise vybere exponáty, které příznivě působí na půdní vlastnosti, jež zlepšují schopnost půdy zadržet vodu. Vítěz získá plaketu Soil Water Retention Friendly. Informoval o tom mluvčí veletrhů Jiří Palupa.

Organizátoři se pro novou cenu rozhodli, protože je sucho a zadržení vody v krajině klíčovým tématem současnosti. „Je to také reakce na stále se zhoršující vlastnosti půdy nejen v Česku a také na globální klimatickou změnu, z níž plyne nerovnoměrné rozložení srážek. Tyto změny se projevují mimo jiné v delších obdobích sucha a častějších přívalových srážkách,“ uvedl Palupa.

Pomoci mají stroje a technologie, které budou k půdě šetrné. Místy se z ní totiž odpařuje zbytečně mnoho vody. Sucho například opět hrozí Olomouckému kraji. Ačkoliv zde v zimě poměrně často sněžilo i pršelo, zásoby vody jsou podle expertů nízké. Deficit podzemních vod se může prohlubovat. Z dlouhodobého hlediska řeší nejpalčivější problém se suchem jižní Morava.

Foto: bvv.cz

Scroll to Top