Proti těžbě štěrkopísku na Hodonínsku stojí 57 obcí a měst

Desítky moravských obcí a měst nesouhlasí s plánovanou těžbou štěrkopísku u Moravského Písku. Proti jsou také vodohospodáři. Činnost těžařů podle nich může ohrozit prameniště vody. Odpůrci těžby doufají, že pomůže novela vodního zákona, jež by mohla zdroje chránit přísněji.

Oblast mezi Strážnicí a Bzencem chce využít společnost Český štěrkopísek. Nachází se zde však čtyřicet vrtů, které zásobují vodou přes sto tisíc lidí. Plán firmy je u Moravského Písku těžit 350 tisíc tun štěrku ročně. Vodohospodáři takový plán vnímají jako riziko pro podzemní vodu. „Jakékoliv znečištění, které nateče do těžebny, časem doputuje do našeho prameniště,“ řekla například Martina Škodáková z Vodovodů a kanalizací Hodonín.

Společnost Český štěrkopísek prostřednictvím svého právního zástupce sdělila, že žádné nebezpečí nehrozí. „V České republice existuje minimálně patnáct srovnatelných štěrkoven, kde se těží v obdobných podmínkách, to znamená v blízkosti vodního zdroje, a k žádným negativním vlivům nedochází,“ uvedl loni v létě Pavel Josefus. Firma už má k činnosti souhlas ministerstva životního prostředí, ale proti jsou i hygienici a v protestní petici desítky měst a obcí. Petici bude ještě v březnu řešit Senát. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje a zásobuje 140 000 obyvatel Hodonínska, Břeclavska, ale i části Kroměřížska.

 

 

Scroll to Top