Pro hledání hydrantů slouží hasičům Systém Florian

V případě rozsáhlého požáru a ubývání vody pro potřeby hasičů nemusí být nutně přivolávány další vozy nebo hledána nedaleká řeka. Velitel zásahu díky novému Systému Florian uvidí na tabletu nejbližší podzemní i nadzemní hydrant, na který se může zasahující jednotka ihned napojit. Aplikaci vyvinula společnost Čevak, která se v Jihočeském kraji stará o většinu vodovodů a kanalizací. Hasiči mají také k dispozici informace o tlaku vody a rychlosti případné dodávky.

Technický ředitel Čevaku Jiří Lipold uvedl, že je systém pro vyhledávání blízkých hydrantů přehledný a rychlý a poskytuje hasičům přesné aktuální informace. V aplikaci se nachází mapa, která znázorňuje jednotlivé hydranty. Červeně označené jsou nadzemní, zeleně podzemní, což je podle jednoho z velitelů zásahů jihočeských hasičů Jana Prokopa nejdůležitější.

„Dostáváme tak velmi cenné informace. Aplikace samozřejmě funguje i na chytrých telefonech. Cisterny sice vždy k zásahu vyjíždějí plné, ale stává se, že jedna nestačí, a tady se nabízí rychlé a efektivní řešení. Navíc v některých případech potřebujeme pro hašení vyloženě pitnou vodu, nikoli z řeky. Je to ve chvíli, kdy se míchá se speciální pěnou, která pak na několik hodin pokryje povrch, který hasíme, a zamezí přístupu vzduchu,“ vysvětlil ředitel jihočeských hasičů Lubomír Bureš.

Při tvorbě aplikace se vodohospodáři inspirovali v zahraničí. ČEVAK se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top