SmVaK Ostrava připravují ke Světovému dni vody program pro veřejnost

Nejvýznamnější moravskoslezská vodárenská společnost zpřístupní největší čistírny, největší úpravnu, ale také centrální mozek vodárenství v regionu v podobě nového dispečinku. Veřejnost si také může prohlédnout Úpravnu vody Podhradí, která prošla v uplynulých letech nákladnou rekonstrukcí strojně-technologického zařízení. Akce na několika místech kraje se uskuteční v sobotu 24. března. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt. 

SmVaK Ostrava zpřístupní areály čistíren odpadních vod v Opavě, Kopřivnici, Karviné a Frýdku-Místku (Sviadnově). V Ostravě – Mariánských Horách mohou lidé zamířit do nově vybudovaného dispečinku.

„Po zkušenosti z minulých let, kdy nás velký zájem o návštěvu našich provozů mile překvapil, bych chtěl všechny zájemce upozornit na to, aby si zarezervovali svá místa včas. Kapacita je logicky omezena. Naše letošní nabídka je opravdu atraktivní. Kromě největších čistírenských provozů si mohou zájemci prohlédnout největší úpravnu, která zásobuje významnou část našeho, ale i Olomouckého kraje pitnou vodou,“ uvedl generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Zájemci se mohou těšit na exkurzi s odborným výkladem v každé lokalitě čistíren vod. Chybět nebude ani kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci čistíren například lidem vysvětlí, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění odpadních vod přinášejí.

Vodohospodáři veřejnosti provozy zpřístupní od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita jedné exkurze je dvacet osob. Jiný režim pak bude mít prohlídka centrálního dispečinku v Ostravě – Mariánských Horách. Tam začne prohlídka sice také v osm hodin ráno, ale intervaly zde budou půlhodinové. Poslední skupina začne prohlídku ve dvanáct hodin a maximální počet jedné návštěvy byl v tomto případě stanoven na deset návštěvníků.

„Všechna zařízení budou v plném provozu a musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen proces výroby pitné vody, případně čištění té odpadní,“ doplnil Pšenička.

Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou tradičně spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou.

Scroll to Top