Baťův funkcionalismus na Fryštáckém potoce nad Zlínem

Čtyři kilometry nad soutokem Fryštáckého potoka s řekou Dřevnicí byla již na konci třicátých let minulého století vybudována vodní nádrž. Ta měla zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Zlín kvůli rostoucí poptávce v rozvíjejícím se průmyslovém centru regionu. Po poklesu poptávky po pitné vodě během polistopadových let bylo vodárenské využití nádrže v roce 1996 zrušeno.

Nádrž je však nadále připravena v případě potřeby odběry obnovit, proto ji nadále není možné rekreačně využívat a v povodí nádrže jsou nadále udržována ochranná pásma vodního zdroje. Aktuálně vodní dílo zajišťuje minimální průtok pod hrází a slouží také jako protipovodňová ochrana.
Zajímavostí je také to, že zhruba deset let od zprovoznění byly zaznamenány pod hrází zvýšené průsaky, jejichž intenzita se postupně zvyšovala. Proto bylo potřeba provést dodatečnou injektáž v podloží.
Rozloha zatopené plochy je 62 hektarů, celkový objem 3 miliony kubíků vody. V roce 1997 bylo vodní dílo prohlášeno kulturní památkou jako ukázka pozdní éry „Baťova“ funkcionalismu.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top