Světový den vody 2018: Povodí Moravy zpřístupní nádrže Bystřička, Brno a Slušovice

Ani Povodí Moravy neochudí veřejnost u příležitosti Světového dne vody o možnost návštěvy běžně nepřístupných objektů. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad v sobotu 24. března 2018. Prohlídky s průvodcem budou začínat vždy v celou hodinu v rozmezí od 9 do 14 hodin.

Vodní dílo Bystřička patří k nejstarším nádržím v České republice. Bylo vybudováno mezi roky 1907-1912, naposledy prošlo významnou modernizací v letech 2005 až 2010. Jeho prohlídka bude zaměřena na rekonstruovaný bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně injekční štoly v hrázi.

V případě nádrže Brno, známé jako Prýgl, se zájemci seznámí s historií stavby a jejím technickým řešením. Návštěvníci mohou navštívit například strojovnu spodní výpusti a revizní štolu. Brněnská přehrada vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru Svratky a sloužila jako zásobárna vody pro Brno, pro rekreaci nebo jako zdroj elektrické energie.

U nádrže Slušovice proběhne prohlídka na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí. Dílo Slušovice se nachází na řece Dřevnici, a vzniklo zejména kvůli potřebám rychle se rozvíjejícího Zlína v druhé polovině minulého století. V lokalitě běžně platí přísný zákaz vstupu. Nádrž totiž podléhá přísnému režimu s vymezenými ochrannými pásmy.

Povodí Moravy upozorňuje na zákaz fotografování během prohlídek. Vstup bude umožněn pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů. „Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých. S ohledem na stísněné prostory v hrázích i dalších objektech budou prohlídky probíhat ve skupinách s omezeným počtem účastníků,“ uvedl podnik na portálu pmo.cz.

Scroll to Top