Studie navrhuje pro Jihomoravský kraj opatření za více než tři miliardy

Pitnou vodu zejména v období sucha má oblasti zajistit výstavba nových vodovodů, opravy vodojemů či využití nových vrtů. Ministerstvo zemědělství navrhlo soubor desítek možných opatření.

Přes 90 procent obyvatel Jihomoravského kraje využívá pro zásobování veřejný vodovod. „Zbývá ale 31 obcí, které nejsou na vodovod připojeny vůbec, a v dalších 30 je připojena pouze část obyvatel,“ stojí ve studii ministerstva zemědělství. Tu mohou lidé ještě několik dní připomínkovat. Počítá se s výstavbou desítek kilometrů nových vodovodů, zapojením nových vrtů do vodárenské soustavy nebo s opravami vodojemů. Ačkoliv na tom není podle studie Jihomoravský kraj se zásobami pitné vody vyloženě špatně, tak neustále stoupá spotřeba pitné vody. Negativně se totiž začínají projevovat extrémní klimatické výkyvy.

Plošná opatření za miliardy

„Akumulace srážkových vod v krajině, ve zdrojích povrchových a podzemních vod je ovlivňována zejména rozložením srážek v čase. V současnosti mají větší intenzitu a množství vody se v kratší době nestačí akumulovat tak, jak tomu bylo v době s rovnoměrnějším výskytem ročních srážek,“ napsal například v posudku o vlivu záměrů na životní prostředí Jaroslav Pospíšil z brněnské pobočky ministerstva životního prostředí. Investice do souboru plošných opatření po kraji se mají pohybovat kolem 3,2 miliardy korun.

Kvalitnější dodávky pitné vody do Brna?

Ministerstvo navrhuje i změny vodního zdroje v Březové nad Svitavou, jenž zásobuje Brno. V tomto případě soubor opatření obsahuje revitalizaci vodotečí, výstavbu poldrů či retenčních nádržek, ale třeba také změny v zemědělském obhospodařování pozemků v okolí tak, aby bylo ve vodě méně dusičnanů, o což dlouhodobě usilují Brněnské vodárny a kanalizace. „Již od roku 2005 spolupracujeme s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně na vysvětlení úniku dusičnanů z půdy do pitných vod. Po čtyři roky zde probíhal výzkumný projekt s cílem zjistit hlavní toky dusíku v půdě. V roce 2018 budou v ochranném pásmu prameniště Březová nad Svitavou ve spolupráci s univerzitou prováděny další výzkumné práce,“ sdělila mluvčí BVK Renata Hermanová.

Sucho trápí jih Moravy opakovaně

Ministerská studie je zatím strukturována pouze jako koncepční dokument. Jižní Morava je suchem nejpostiženější oblastí v České republice. Například Přítluky na Břeclavsku patří k šesti obcím v zemi, kde se bude zkoušet umělá infiltrace vody. Vědci se v této souvislosti inspirovali izraelskými experty. V zemi na Blízkém východě se tímto způsobem zachytává voda dlouhodobě.

Zdroj: brno.idnes.cz

Scroll to Top