Méně černých přípojek v Praze

Pražské vodovody a kanalizace v roce 2017 odhalily 476 případů neoprávněného odběru pitné vody a nedovolené produkce té odpadní. Oproti roku 2016 jde o pokles o 156 případů. Jednalo se zejména o nepřihlášené kanalizační přípojky a manipulace s vodoměry.

PVK loni nafakturovaly zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a nedovolenou produkci odpadních vod dva miliony korun. Částka obsahuje náklady na prošetření, způsobené škody a sankce ve výši čtvrt miliónu korun. Z 254 případů nelegálních produkce odpadních vod prokázali vodohospodáři 77 procent. V případě nelegálních odběrů pitné vody společnost prošetřila 222 případů a prokázala jich 65 procent.

Na potenciální černé odběry se PVK zaměřují díky registru odběrných míst ve vlastní databázi. Jestliže smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních nebo srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, tak provedou vodaři v nemovitosti kontrolu. Kontrolují i objekty, které v databázi nejsou. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka. O spolupráci firma často žádá příslušný místní úřad a stav vypouštění odpadních vod zjišťuje také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Po prošetření vodárny vyčíslí výši způsobené škody. Zde se mohou setkat s tím, že objektivně nezjistí dobu užívání, kterou nelze stanovit ani pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací. V takovém případě se doba užívání vypočítává. U fyzických nepodnikajících osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění a u fyzických podnikajících a právnických osob čtyři roky.

Ještě letos chce Praha koupit 49 procent akcií Pražských vodovodů a kanalizací od Veolie. Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky bude kupní cena vycházet ze znaleckých posudků a předběžně se odhaduje, že se bude pohybovat v rozmezí 1,7 až 2 miliardy korun. Externí poradci magistrátu informovali, že se Praze prostředky vložené do odkupu podílu vrátí a dividendy by měly hlavnímu městu do roku 2028 přinést minimálně tři miliardy korun. Stoprocentně chce magistrát podnik vlastnit do roku 2028.

Foto: pvk.cz

Scroll to Top