České vodohospodářské firmy se představily v Chorvatsku

Deset českých společností se 6. března prezentovalo na odborném semináři v Záhřebu. Akci, která se konala v prostorách státní agentury Chorvatské vody, zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v rámci projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podílelo se na ní také Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Na semináři vystoupil velvyslanec ČR Vladimír Zavázal, ředitel SOVAK Oldřich Vlasák a náměstkyně ministra životního prostředí a energetiky Chorvatska E. Kos.

Seminář v Záhřebu byl financován jako projekt ekonomické diplomacie Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V Chorvatsku se představily Provod Inženýrská společnost, Dekonta, EUTIT, Hidrostal Bohemia, HSI, Redrock Construction, VAPO, BMTO Group, Vítkovice Envi a Asio.

Velvyslanec České republiky v Chorvatsku Vladimír Zavázal zdůraznil význam akce pro odbornou veřejnou debatu i pro budoucí směřování vodohospodářského sektoru v zemi. Poukázal také na fakt, že česká strana akci organizuje pravidelně, což podle něj dokazuje zájem českých firem spolupracovat s chorvatskými partnery. Ředitel SOVAK Oldřich Vlasák mluvil o vysoké úrovni vodohospodářského sektoru v České republice a připravenosti tuzemských firem pomoci svými zkušenostmi a know-how Chorvatům.

České společnosti najdou na Balkáně uplatnění především v oblasti vodního a odpadového hospodářství, konkrétně při modernizacích úpraven a čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí či vodovodních řadů. Financování pochází zejména ze strukturálních fondů EU nebo z rozpočtů státu, měst a obcí. Chorvatsko se stále potýká s řadou problémů ve vodohospodářském sektoru. Řada českých společností se podílí nebo bude podílet na rozvoji infrastruktury také například v Srbsku, Sýrii, Iráku nebo Egyptě.

Scroll to Top