SmVaK Ostrava: Více než 100 milionů do infrastruktury na Frýdecko-Místecku

Více než polovinu alokované částky, 55 milionů korun, vodohospodáři investují do největší úpravny vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu, kde bude opravena strojní i elektronická část provozu. Úpravna také bude disponovat novým automatizovaným systémem řízení. Akce si vyžádá celkem 130 milionů korun a potrvá do druhé poloviny roku 2020. Modernizace nemine ani vodojemy, vodovodní řady, kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod v řadě dalších měst a obcí regionu.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investuje v roce 2018 do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 530 milionů korun a do oprav směřuje dalších 223 milionů korun. Na Fýdecko-Místecku se vodohospodáři zaměří například na Krmelín, Soběšovice nebo Palkovice, kde budou upravovány vodovodní řady, sanován vodojem, v třinecké části Oldřichovice také dojde k modernizaci úpravny vody.

Sedmnáct milionů si vyžádá rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizační sítě v samotném Frýdku-Místku. Bude také zahájena výstavba malé vodní elektrárny v Bruzovicích.  Malé vodní elektrárny mají pro Českou republiku významný potenciál. V zemi jich je dostatečné množství a pro rozvoj nepotřebují tak velké investice, jako je tomu v případě větších vodních děl.

Tím však aktivity SmVaK Ostrava v regionu nekončí. Stavební úpravy čekají čistírny odpadních vod ve Václavovicích, Třinci nebo Frýdlantu nad Ostravicí. Ve Václavovicích byla původní technologie čistírny z roku 1988 částečně zrekonstruována před 14 lety, ale v současnosti již vyžadují technologická i stavební část vzhledem k technickému stavu nezbytnou obnovu za více než 13,5 milionu korun.

Technologie čistírny ve Frýdlantu pak dostane za více než 2 miliony technologii na chemické srážení fosforu. Dnes je odbouráván pouze biologicky a bude tak reflektována legislativa. Menší investici, 1,5 milionu korun, si vyžádá výměna stávajícího dispečerského systému v čistírně v Třinci. Díky němu budou moci Třinečtí lépe komunikovat s centrálním dispečinkem SmVaK Ostrava v Mariánských Horách, který společnost 24. března zpřístupní veřejnosti v rámci oslav Světového dne vody.

Nejvýznamnější moravskoslezská vodárenská společnost otevře také největší čistírny nebo Úpravnu vody Podhradí, která prošla v uplynulých letech nákladnou rekonstrukcí strojně-technologického zařízení. Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. 

 

Scroll to Top