Vyhláška v Boršicích bojující proti nelegálním kalům

Boršice na Uherskohradišťsku jako první v republice zavedly obecně závaznou vyhlášku, jejímž cílem je získat účinnou zbraň proti firmám navážejícím na katastr obce kaly z průmyslových čistíren odpadních vod. Obec proti nim bojovala 16 let.

„Jde opravdu o unikátní vyhlášku, je pro nás odměnou za dlouholetý boj za ochranu životního prostředí. Věřím, že se brzy inspirují další obce. S vyhláškou půjdeme i na Zlínský kraj, snad se stane součástí pravidel nakládání s odpady pro všechny obce a města,“ uvedl starosta Boršic Roman Jílek.

Poprvé obec zažila nepříjemnosti v únoru 2002, kdy tam bylo navezeno několik desítek nákladních vozidel čistírenských kalů z průmyslové čistírny odpadních vod z Otrokovic. O několik měsíců později bylo do obce navezeno dalších téměř deset tisíc tun kalů.

„To byl teprve začátek, v roce 2010 firma navezla přímo na ornou půdu 150 metrů krychlových čistírenských kalů. I když lidé vše ihned oznámili krajskému úřadu, kalařům se podařilo kaly rozhrnout, zaorat a zahladit stopy. Incidentů byla celá řada, ale když v posledních třech letech docházelo už dokonce k nelegálnímu navážení čistírenských kalů, vzali jsme si na pomoc právníky,“ uvedl dále starosta.

O vyhlášku se postarala zejména jedna z brněnských advokátních kanceláří. Vyhlášku pak posvětilo ministerstvo vnitra.

„Vydávali jsme ji dvakrát, na poprvé ji totiž ministerstvo smetlo ze stolu. Kdybychom však neuspěli ani podruhé, byli jsme připraveni jít až k ústavnímu soudu. Vždyť jsme doplnili mezeru v zákoně o ochraně životního prostředí,“ doplnil Jílek.

 

 

Scroll to Top