Písecký deník: Stavbaři budou až pět metrů pod hladinou Otavy

Stavba lávky nad Václavským jezem, kterou navrhl architekt a také písecký rodák Josef Pleskot, nebude pro stavbaře jednoduchou záležitostí. Přesto se společnost Metrostav přihlásila i do opakovaného výběrového řízení a uspěla. „Prováděli jsme před třemi lety rekonstrukci Václavského jezu, takže řeku a celou lokalitu velmi dobře známe. Mě osobně získání zrovna této zakázky potěšilo, protože jsem Písečák,“ říká vedoucí projektant stavby Milan Hromádka.

Nezbrzdilo zahájení stavby mrazivé počasí?
Rozhodně ne. Stavba začala budováním přístupových cest v řece, kde vytvoříme štětovnicovou jímku, ze které vytěžíme zeminu a vyčerpáme vodu. V jímce budeme realizovat základové konstrukce a nahoru porostou železobetonové pilíře. Betonovat se začne až na jaře, než se zlepší počasí dělají se přípravné práce.

Jak hluboko pod hladinu řeky se dostanete a nebude vám Otava působit potíže?
Dostaneme se čtyři až pět metrů pod hladinu a určitě se budeme muset vyrovnat s velkými přívaly vody ve dně štětové jímky.

Na kolika pilířích bude mostní konstrukce upevněná?
Na dvou. Jeden bude u elektrárny a druhý zhruba v polovině řeky. Kromě toho budou opěrné konstrukce na obou březích řeky, na které se lávka posadí. Největší rozsah prací budeme provádět v létě. Vzhledem k tomu, že hotovou lávku musíme městu předat do 15. září, bude to znamenat velký tlak na naše pracovníky.

Václavský jez je oblíbeným místem Písečánů pro koupání. Jak je stavba omezí?
S určitým omezením v letošním létě musí počítat. I my budeme mít problém s omezenými rozměry staveniště kolem řeky. Na montáž lávky bude potřeba velký jeřáb. Už teď jsme si prostor rozměřovali a pokud bychom provedli nejdříve konstrukce na břehu, jeřáb se nám sem nevejde. Takže musíme postavit jeřáb, osadit lávku a konstrukce na břehu dělat až na závěr.

Čím je pro vás jako stavbaře písecká lávka zajímavá?
Určitě to jsou práce pod hladinou řeky, i když nejsou vůbec jednoduché. Velice zajímavá je už samotná unikátní konstrukce lávky navržená architektem Josefem Pleskotem. Zrealizovat takto technicky náročnou stavbu je pro mě i pro mé kolegy obrovskou výzvou, ale věřím, že zúročíme naše zkušenosti a obyvatelům Písku předáme lávku včas a v perfektní kvalitě.

Autor: Libuše Kolářová

 

Scroll to Top