ČIŽP je národním koordinátorem spolupráce ČR s organizací IMPEL

Česká republika se v roce 2017 významně podílela na aktivitách s organizací IMPEL. Čeští zástupci se zúčastnili jednání všech pěti tematických expertních skupin. Dále pak valného shromáždění v Estonsku i konferencí sítí IMPEL, ENPE a EnviCrimeNet, kteří úzce spolupracují se sítí soudců v životním prostředí (EUFJE). IMPEL se zabývá zejména odpady, ovzduším, směrnicemi o průmyslových emisích, ochranou vod a přírody. 

 „Činnost organizace IMPEL je pravidelně hodnocena na valných shromážděních. Zde se rozhoduje o strategickém směřování organizace, o prioritách na další období, schvalují se jednotlivé projekty, rozhoduje se o financování jednotlivých aktivit a o přijímání nových členů. Česká republika má své stálé zastoupení ve všech pěti expertních skupinách. Hlavním přínosem účasti je získání zkušeností z jiných evropských zemí, navázání kontaktů a vzájemná spolupráce. Práce v těchto skupinách nám umožňuje podílet se na návrzích projektů a diskutovat o problémech s implementací a prosazováním právních předpisů EU v jednotlivých členských zemích a daných oblastech ochrany životního prostředí,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Pro rok 2018 byla schválena řada projektů. „Cílem České republiky je aktivní účast na činnostech této organizace. V této souvislosti usilujeme o maximální využití získaných informací a dat zpracovávaných organizací IMPEL jak pro efektivní působení v orgánech Evropské unie, tak pro vlastní politiku na národní úrovni, tak i ve vztahu k ostatním členským zemím,“ doplnil Geuss.

Scroll to Top