ČEVAK čistí akumulační komory na úpravně vody v Otěvěku

Do pravidelné údržby se pustil ČEVAK v Otěvěku. Místní úpravna zásobuje pitnou vodou Trhové Sviny na Českobudějovicku s více než pěti tisíci obyvateli.

Vodohospodáři musí nejprve nádrž vyprázdnit. Poté omyjí stěny komor vysokotlakou vodou a zbaví ji usazenin. „Zároveň kontrolujeme neporušenost a stavební stav stěn, stav trubního vystrojení v akumulaci. Poté se vydezinfikuje, znovu napustí upravenou pitnou vodou a je připravena pro zásobování obyvatel,“ uvedla společnost na svém portálu www.cevak.cz.

Odběratelé při pracích nepocítí žádnou změnu, protože se čistí jen jedna komora a druhá bez omezení zásobuje pitnou vodou. První nádrž o objemu 700 krychlových metrů je již vyčištěna a v prvním týdnu v březnu se začne čistit druhá velká komora.

V první polovině února se ČEVAK také pustil do rutinní kontroly významné českobudějovické úpravny, která zásobuje zhruba čtvrtinu domácností ve městě. Úpravna patří Českým Budějovicím a městu a okolním obcím slouží již devět let. Její výrobní kapacita v běžném provozu je padesát litrů za vteřinu a v případě potřeby to může být až o třicet litrů více.

V září loňského roku bylo rozhodnuto o tom, že bude ČEVAK dodávat vodu Českým Budějovicím dalších deset let. Pro město to znamená zisk ve výši nejméně dvou miliard korun. Značnou část peněz radnice investuje do modernizace infrastruktury.

ČEVAK se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Ilustrační foto 

Scroll to Top