Všechny dotčené obce souhlasí s výstavbou nádrže Vlachovice

Vláda České republiky na jaře zařadila vybudování nádrže Vlachovice na Zlínsku ke svým prioritám. Stavba si vyžádá investici zhruba 5,5 miliard korun. Díky tomu, že dílo nebude zasahovat do chráněné krajinné oblasti, se zrychlí jeho příprava.

„V současné době už se zpracovává takzvaná technická studie, která bude řešit mimo jiné přeložky komunikací. Ty v zájmovém území zatopeny. Budou řešit další kompenzační opatření pro obce, což jsou čistírny odpadních vod, hospodaření v lesích, hospodaření na zemědělské půdě,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha.

Vodní dílo vznikne zejména kvůli ubývajícím zásobám vody v regionu. Přehrada by měla stát do roku 2028. Všech devět dotčených obcí vyslovilo s její realizací souhlas.

Přehrada Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu, hospodaření na pastvinách i cestování.  Povodí Moravy na průzkumya přípravu vyčlenilo 40 milionů korun. Podle mluvčí ministerstva zemědělství Markéty Ježkové patří vybudování díla mezí vládní priority převážně z důvodu zajištění dostatečných vodních zdrojů v regionu.

Okolní obce se dlouhodobě potýkají s úbytkem vody ve studních a projekt vítají. Podle vlachovického starosty Zdeňka Hověžáka jsou v oblasti zvyklí, že deště střídá sucho a voda v lokalitě nezůstává. Naopak odtéká pryč a v obci vysychá podloží. Nádrž to podle starosty změní.
Na projektu se bude výrazně podílet také Zlínský kraj, který pomůže starostům dotčených obcí například se získáváním dotací.

Ilustrační foto: Debata Povodí Moravy s obyvateli dotčených obcí 

 

Scroll to Top