Téměř 350 milionů korun do infrastruktury na Pardubicku

Vodovody a kanalizace Pardubice připravují řadu významných projektů, díky kterým se zlepší stav vodárenské sítě v regionu. Vodárny chtějí například prostřednictvím evropské dotace zvýšit vydatnost prameniště v Hrobicích, ochránit vodní zdroj v Nemošicích nebo postavit kanalizaci v Opočínku. Jedná se o poslední část Pardubic, kde tato síť chybí. V současnosti je společnost ve fázi projektování.

Díky prameništi v Hrobicích je vodou zásobováno zhruba 80 000 obyvatel regionu. Technologii však zatěžuje vysoký podíl manganu a železa ve zdroji. Vodohospodáři proto rozhodli, že vybudují 30 nových širokoprofilových vrtů, aby mohly ty zanesené odstavit. V Hrobicích přijde na řadu také modernizace úpravny vody.

Ochránit vodní zdroj pro 15 000 lidí bude potřeba v Nemošicích. Tomu při záplavách hrozí kontaminace. Zvýší se také výkon místní čistící stanice. V pardubickém Opočínku vodárny postaví 2 680 metrů kanalizace. Zmiňované projekty si vyžádají 348 milionů korun, na které by 200 milionů chtěli vodohospodáři získat z programu Integrovaných územních investic Hradeckopardubické aglomerace.

Společnost provozuje přes 1 200 kilometrů vodovodní sítě a více než 34 000 vodovodních přípojek o délce téměř 390 kilometrů. Vodárny spravují území bývalého okresu Pardubice, menší část odběratelů mají ve středních Čechách. Zásobují pitnou vodou asi 165 000 lidí. Majoritním akcionářem jsou Pardubice s podílem zhruba 52 procent, dalšími podílníky jsou města a obce na Pardubicku.

Scroll to Top