Orlickou přehradu čekají rozsáhlé stavební úpravy

Povodí Vltavy v první polovině letošního roku vypíše jednotnou veřejnou zakázku pro tvorbu projektové dokumentace a modernizaci lodního výtahu na Orlické přehradě. Ještě náročnější práce budou nutné na samotné hrázi, která bude zabezpečena před velkou vodou. V tomto případě již podnik vyhlásil veřejnou zakázku pro tvorbu projektové dokumentace v roce 2017, ale její vítěz samotnou stavbu zahrnující protipovodňová opatření realizovat nebude. O tu se postará jiná specializovaná firma.

Stavební úpravy jsou naplánovány na dva roky. Nejprve se začne modernizovat lodní výtah, který je technickým unikátem nejen v České republice, ale v celé Evropě. Především díky tomu, že překonává výšku více než 70 metrů a přepravuje lodi po 277 metrů dlouhé kolejové dráze. Po rekonstrukci z roku 2012 dokáže vozík převézt lodě do hmotnosti 3,5 tuny.

Náročnější práce si vyžádá výstavba nového bezpečnostního přelivu za 830 milionů korun, který bude postaven na pravé straně hráze vedle výtahu. Kvůli těmto zásahům musí být až na rok uzavřena komunikace vedoucí po koruně hráze.

Podle Povodí Vltavy rekonstrukce nenaruší letošní rekreační sezonu. „Po dobu výstavby předpokládáme omezení provozu lodního zdvihadla na hrázi vodního díla Orlík. Nelze také vyloučit snížení hladiny ve vlastní nádrži v určitých fázích výstavby. Nicméně případný vliv na letní rekreaci se budeme snažit minimalizovat,“ sdělil mluvčí podniku Hugo Roldán.

Orlická přehrada je součástí Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Vzniklému umělému jezeru muselo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Přehrada byla uvedena do provozu 22. prosince 1961. Největší hloubka je 74 metrů a jde o nejobjemnější přehradu v České republice.

Scroll to Top