Nové složení povodňové komise v Třeboni

Změny vyvolala výměna zaměstnanců na některých postech úřadu či ve společnostech v Třeboni. Podle mluvčí města Jitky Bednářové bylo při každoročním prověřování aktuálnosti kontaktů na členy povodňové komise zjištěno, že je nutné její složení aktualizovat. 

„Předsedou povodňové komise je starosta obce. Další členy komise jmenuje z řad zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi,“ informovala Bednářová.

Nyní je v komisi třináct členů jak z vedení města, tak z řad rybářů, hasičů, pracovníků technických služeb či z oblasti životní prostředí. Podle místostarosty Třeboni Zdeňka Mráze nebylo v roce 2017 nutné, aby komise zasedala. Zdůraznil, že na povodí řeky Dračice a Lužnice je několik bodů, které automaticky hlídají kolísání hladiny toku, který má na Třeboň zásadní vliv.

„Ti, kdo pamatují povodně z roku 2002 a několika následujících let, jsou jistě rádi, že nám příroda dává možnost se nyní nadechnout,“ doplnil Mráz.

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top