Třetí ročník akce Čištění řeky Ohře se uskuteční 7. dubna

Dubnové čištění řeky proběhne souběžně s celorepublikovou akcí Ukliďme svět. Na čištění Ohře se podílí řada aktivních spolků Karlovarského kraje, samotný kraj, Povodí Ohře nebo obce ležící podél řeky.

„Jde nám společně o to vyčistit náš region, a přispět tak k jeho atraktivitě. V předchozím ročníku se nám povedlo na území Karlovarského kraje posbírat 16 tun odpadu za pomoci bezmála 750 dobrovolníků,“ uvedla Deníku Anna Marie Schröcková z Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje.

Ohře pramení na severozápadním úpatí německé hory Schneeberg a jedná se o levostranný přítok Labe. Je dlouhá 316 kilometrů, z toho 247 kilometrů toku leží na území České republiky.

Foto: MAS Sokolovsko 

Scroll to Top