Stupně sucha budou regulovat spotřebu vody

Během letošního roku bude připraven zákon, který zavede stupně ohrožení suchem obdobně, jako je tomu u záplav. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce by byly stupně označovány jako mírné, silné a mimořádné. Informovaly o tom Lidové noviny. 

Klíčovým ukazatelem bude průtok ve významných řekách a jeho pokles pod dlouhodobou normu. Podstatnou roli také sehraje intenzita dešťů, hladina podzemních vod nebo objem vody, která se v důsledku vedra odpařuje.

Míru ohrožení by stejně jako u povodní určoval Český hydrometeorologický ústav. Metodiku měření sucha a nedostatku vody připravil tým odborníků z Výzkumného ústavu vodohospodářského.

Vláda v červenci schválila koncepci boje proti dopadům sucha. Ta v mimořádných situacích počítá i se zvyšováním vodného a stočného. Hlavním cílem je snížit rychlé odtoky vody z našeho území. Náklady by měly dosáhnout desítek miliard korun.

Na projekty zaměřené na boj proti suchu disponuje ministerstvo životního prostředí 13,5 miliardami korun z evropských peněz a do roku 2020 počítá s dalšími 6,5 miliardami.

 

Scroll to Top