Vzdělávací program Strom života se v Moravskoslezském kraji těší mezi školáky oblibě

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se společností EduLudus před necelými dvěma lety spustily unikátní vzdělávací platformu pro žáky druhého stupně základních škol. Hra Strom života žákům přibližuje význam vody pro životní prostředí a člověka. Program je svého druhu vůbec prvním v České republice, který se komplexně zabývá danou tématikou a využívá metodu Edularp (hraní rolí na živo).

Program je školám poskytovaný bezplatně a od dubna 2016 se jej zúčastnilo v základních školách v lokalitách, kde působí SmVaK Ostrava, více než 1500 dětí. V současnosti se připravuje inovovaná forma se zaměřením na nejvyšší ročníky základních škol a víceletá gymnázia.

„Je úžasné sledovat, jak hra děti v daném momentu pohltí. Vidíte, že zapomenou na to, že jsou ve škole, kde obvykle trávíme dominantní část času sezením v lavici, posloucháním výkladu a psaním zápisků. A zapomenou také na chytré telefony a profily na sociálních sítích. To je v současnosti dobré měřítko toho, jak poznáte, že děti něco skutečně baví. Nové znalosti, dovednosti, ale také sociální návyky, jako je například potřeba spolupráce původně soupeřících týmů, tak získávají díky hře spontánně a podvědomě. Mám také velkou radost, když tuto naši aktivitu pozitivně reflektuje vedení škol velkým zájmem o její uvedení, ale také starostové obcí, kde působíme, při našich setkáních,“ neskrýval nadšení generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zdůraznil také, že společnost nezapomíná na region, v němž může podnikání realizovat. „Chceme pomáhat k jeho rozvoji. A kde začít jinde než u dětí,“ pokračoval Pšenička.

Žáci si z programu odnesou spoustu cenných rad o vodě a jejím významu pro život i okolní přírodu. „Moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Během několika hodin se například ve třídách, jídelnách nebo tělocvičnách může odehrát přírodní katastrofa. To v případě, že dětské týmy nepochopí, že voda je nezbytnou podmínkou život na zemi,“ vysvětlil mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. Hra má i emoční funkci a dětem pomáhá zdokonalovat komunikační schopnosti.

„S vodárenskou společností v současnosti pracujeme na druhé verzi programu, který bude určený pro poslední ročníky základních škol. Kromě fyzikálních nebo chemických vlastností vody a jejího významu pro životní prostředí se chceme výrazněji zaměřit na sociální a ekonomické aspekty v přístupu lidí k vodě jako nejcennější surovině na Zemi. Jsem přesvědčen o tom, že ji budeme moci představit školám v ostrém provozu od začátku příštího školního roku,“ doplnil jeden z autorů hry a předseda spolku EduLudus Josef Kundrát.

Scroll to Top