Sokolov si chce vodárenskou infrastrukturu provozovat sám

Členové Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska jsou pro model, aby si vodohospodářskou infrastrukturu spravovali sami. Sokolovu končí za dva roky koncesní smlouva s provozovatelem, kterým je Vodohospodářská společnost Sokolov patřící do koncernu Veolia. Ta spravuje vodohospodářský majetek měst a obcí v těchto sdruženích: Sokolovské vodárenské, Vodohospodářském sdružení měst a obcí Sokolovska a Vodohospodářské sdružení Rokycanska. Nyní město analyzuje situaci ohledně budoucnosti vodárenství v regionu.

„Nedílnou a velkou součástí Sokolovské vodárenské a vodohospodářské společnosti je i město Sokolov. Nechali jsme vypracovat analýzu, která má zmapovat současný stav provozování vodohospodářské infrastruktury nejen v Sokolově, ale i v okolních obcích. Chceme totiž již s předstihem vědět, jak budeme po 31.12.2020, kdy končí stávající smlouva, postupovat dál,“ řekl Deníku starosta Sokolova Jan Picka.

Podle Picky panuje přesvědčení, že by měl jít Sokolov vlastní cestou a provozovat si celou infrastrukturu sám. „Byli jsme se podívat i v Chebu, kde město přibralo investora jako partnera. My bychom však chtěli, po zvážení kladů a záporů, být provozovateli vlastní sítě,“ dodal Picka.

Sokolov řeší, jestli převzít vodohospodářskou společnost, popřípadě ji odkoupit i dříve s odstupným, nebo stavět takzvaně na zelené louce.

„Na Sokolovsku působíme téměř dvacet let a za tu dobu se nám ve spolupráci se Sokolovskou vodárenskou a místními městy a obcemi podařilo dostat kvalitu vodárenství i zákaznických služeb na výbornou úroveň. Jsme proto připraveni hledat s našimi partnery formu budoucího fungování vodárenství, která přinese to nejlepší městům a obcím i všem zákazníkům a ve které budeme moci přispět svou odborností a zkušenostmi,“ řekl v prosinci k záměru Sokolovska ředitel společnosti Veolia Martin Bernard.

Scroll to Top