Podmínkou pro průmyslovou zónu v Jevíčku je změna územního plánu u záplavové ...

Zhruba za rok by měla v Jevíčku stát nová průmyslová zóna, která přinese sto dvacet pracovních míst. Společnost Rehau Automotive rozšíří výrobu o nové technologie kompletování polymerových dílů pro automobilový průmysl. Jednou z podmínek vzniku zóny je změna územního plánu. Informoval o tom Orlický deník.

„Poté, co bylo v září 2013 území krajským úřadem vyhlášeno jako zóna záplavového území, bylo nutné přistoupit k řešení budoucí výstavby z hlediska jejího vlivu na povodňovou situaci v lokalitě i vůči okolní zástavbě,“ přiblížil místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář.

Město řeší protipovodňová opatření dva roky. „Požadavkem vodoprávního úřadu bylo navrhnout možnosti technického řešení pro odvod záplavových vod a ochranu okolních nemovitostí. Město objednalo 2D model záplavového území. Na jeho základě měla být navržena nejvhodnější varianta ochrany před stoletou povodní. Jako nejvhodnější verze odvodu záplavových vod bylo navrženo odvodňovací koryto středem budoucího areálu s vyústěním do biocentra,“ vysvětlil Šafář.

Stavební práce začnou začátkem března a hotovo bude za rok. „Protipovodňovými opatřeními chráníme nejen průmyslovou zónu, ale také přiléhající obytnou zástavbu. Během přípravy území bude nutné také přeložit stávající vrchní vedení VN 22 kV do podzemního kabelového vedení a trasu stávající kanalizace v délce zhruba 120 metrů před areálem,“ upřesnil místostarosta.

Protipovodňová opatření zrealizuje společnost Reistav CZ, která uspěla ve výběrovém řízení. Vysoutěžená cena je 5,3 milionu korun. Radnice města podala na opatření pro rozvoj průmyslové zóny a zaměstnanosti žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech.

Foto: iprosperita.cz  

 

Scroll to Top