Pražský radní Libor Hadrava: Investice do Hostivařské přehrady je investicí do bezpečnosti ...

V roce 1963 byla v Praze zprovozněna Hostivařská přehrada, která je nejvýznamnějším vodním dílem na území metropole. Dříve byla využívána k rekreaci a dnes slouží hlavně k vyrovnávání průtoků pod přehradou. Tímto výrazně přispívá k ochraně Pražanů před povodněmi. Informoval o tom portál prazskenovinky.cz. 

„Pro hlavní město Prahu je prioritou zajištění plné funkčnosti a vysoké bezpečnosti tohoto vodního díla. Proto průběžně monitorujeme celkovou kondici přehrady, ale také investujeme do moderního zabezpečení vodního díla. Tato investice je konkrétním příspěvkem k ochraně obyvatel metropole,“ uvedl radní hlavního města Prahy pro bezpečnost a kriminalitu Libor Hadrava, který přehradu navštívil v doprovodu jejích správců, pracovníků Lesů hl. m. Prahy, aby zkontroloval postup prací na výstavbě nového velínu.

Po uvedení velínu do provozu v polovině tohoto roku bude zajištěno přímé spojení s operačním střediskem krizového řízení města. Náklady na akci dosáhnou kolem čtyř milionů korun. Hadrava se také seznámil s projektem výstavby dodatkového bezpečnostního přelivu chránícím zemní sypanou hráz před poškozením.

„Podstatný krok ke zvýšení bezpečí Pražanů žijících v údolí Botiče, učinilo současné vedení města, když prostřednictvím své příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy získalo územní rozhodnutí pro stavbu dodatkového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař. Význam této skutečnosti dokládá samotný fakt, že vodohospodářské předpisy ukládají doplnění takového kapacitního přelivu již od roku 2002,“ uzavřel Libor Hadrava.

Odhaduje se, že na vybudování bezpečnostního dodatkového přelivu bude potřeba zhruba 115 milionů korun.

Scroll to Top