Klopotský potok na Orlickoústecku by už neměl ohrožovat nemovitosti v okolí

Koryto Klopotského potoka u rekreační osady Klopoty na Orlickoústecku pojme více vody. Náklady na úpravy přesáhly tři a půl milionu korun. Třímilionovou dotaci získaly na akci Lesy České republiky od ministerstva zemědělství a Pardubického kraje. 

Úprava spádu zastaví erozi. Podle Tomáše Sajdla z Lesů ČR podélný spád původního koryta způsoboval při vyšších srážkových úhrnech erozi, takže se do potoka a následně do Tiché Orlice dostávalo mnoho splavenin. Oprava byla nutná i proto, že voda pravidelně zaplavovala přilehlé pozemky a ohrožovala zdejší nemovitosti.

Břehy potoka nyní nově zpevnily kameny a stabilizovalo se jeho dno. V části toku u lesní cesty byl také obnoven jeho průtočný profil. Dalšími úpravami vznikla tůň, zatravnily se přilehlé louky. Pokračují i další vegetační úpravy. Na práce naváže obec Orlické Podhůří osazením nového propustku.

Foto: Osada Klopoty 

Scroll to Top