O těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu se rozhodne možná v únoru, odpůrci ...

V lednu v Poslanecké sněmovně České republiky zazněl požadavek poslance Radka Holomčíka (Piráti), aby příští vláda nepřipustila ohrožení vodního zdroje u Bzence v podobě povolení těžby štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Brodem. Nejhlasitějším odpůrcem jsou okolní obce v místě potenciální těžby, podle kterých dobývání znehodnotí zdroj pitné vody Bzenec-komplex. Ten zásobuje pitnou vodou zhruba sto tisíc obyvatel. Informoval o tom Slovácký deník. 

Jihomoravští hygienikové tvrdí, že částečné riziko kontaminace vody existuje, opačný názor má ministerstvo životního prostředí. V případě povolení těžby se chtějí obce bránit i soudně. Proti záměru těžařů vznikly také dvě petice. Klíčový rozsudek by mohl zaznít v únoru.

„Těžební prostor mezi obcemi Moravský Písek a Uherský Ostroh je téměř doslova, co by kamenem dohodil od pramenišť nazývaných „Bzenec-komplex“, která jsou, jak jsem již uvedl, zdrojem pitné vody pro téměř sto padesát tisíc lidí. Tento zdroj je potenciální těžbou zásadním způsobem ohrožen,“ prohlásil před plénem sněmovny čerstvý místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

Rodák ze Strážnice apeloval na programové prohlášení navrhované vlády, ale i na ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). „Proti těžbě se staví Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí dotčené obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou, představitelé 57 obcí, které tyto zdroje zásobují pitnou vodou, a také několik desítek tisíc lidí ve dvou peticích,“ vyjmenoval odpůrce těžby Holomčík.

Těžit chce v lokalitě dlouhodobě firma Jampílek, která už v roce 2015 dostala souhlasné stanovisko EIA, které firmě následně potvrdilo i ministerstvo životního prostředí. O jeho zpochybnění se už snažily Vodovody a kanalizace Hodonín.

„Podnět k přezkumu závazného stanoviska EIA je předložen k posouzení rozkladové komisi ministerstva životního prostředí. K projednání v rozkladové komisi pravděpodobně dojde v průběhu února,“ informovala za ministerstvo životního prostředí mluvčí Dominika Pospíšilová.

Komise však v únoru ještě rozhodnout nemusí. „Čekáme na stanovisko životního prostředí, podle něhož stanovíme či nestanovíme nový dobývací prostor. Proti našemu rozhodnutí se však může ještě každá ze stran odvolat,“ vysvětlil mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Macek.

Scroll to Top