Výstavba retenčních nádrží v Hranicích na Moravě se blíží ke konci

Projekt spočívající v realizaci tří retenčních nádrží v Hranicích na Moravě a vybudování nové kanalizace úspěšně pokračuje. Nádrže mají být dostavěny na konci února, kanalizace ve čtyřech ulicích na jaře. U nádrže u Veličky na Šrotomově náměstí dojde před jejím dokončením k uzavření přilehlého schodiště. Investorem je společnost Vodovody a kanalizace Přerov. Informoval o tom Hranický deník.

„Připravovaná přeložka vodovodu kvůli výstavbě retenční nádrže u Veličky si vyžádá krátkodobé uzavření schodiště od Zámeckého hotelu Zlatý orel směrem k Veličce. Přesný termín uzavření schodiště zatím nevíme, bude záležet na klimatických podmínkách. Jakmile nám jej firma Vodovody a kanalizace Přerov oznámí, budeme o něm občany informovat,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Město si rozsáhlou stavební akcí za 134 milionů korun slibuje zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy. „Zbývající dvě retenční nádrže jsou u Bečvy. Jedna nádrž je pravobřežní, ta je umístěná před čističkou odpadních vod a druhá, levobřežní, u jezu,“ připomněl Petr Bakovský.

Podle mluvčího města je účelem retenčních nádrží s celkovým objemem zhruba 3 000 metrů krychlových zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV.

Součástí stavebních prací je vybudování splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým o celkové délce 3,4 kilometru.

Nově se na kanalizaci může připojit až osmdesát nemovitostí. „V ulici Pod Křivým jsou kanalizace a přípojky dokončeny, povrch cesty má být hotov do 30. dubna. V ulici Havlíčkova má být kanalizace hotová 31. března, přípojky 30. dubna a cesta 31. května 2018,“ doplnil Bakovský. Kanalizace je hotova i na ulici Kropáčově, do poloviny února by měly být hotovy přípojky a do 30. dubna rovněž povrch ulice.

„S novou splaškovou kanalizací jde ruku v ruce i nová kanalizace dešťová o délce 1,8 kilometru. Zde se náklady pohybují ve výši 15,6 milionu korun a ze svého rozpočtu je hradí město Hranice,“ uzavřel Hranický deník.

Foto: Hranický deník 

 

Scroll to Top