Vychází prosincové vydání časopisu SOVAK

Obálka nového čísla časopisu SOVAK je tentokrát věnovaná společnosti ČEVAK.  O spolupráci statutárního města České Budějovice s ČEVAK se více dozvíte v úvodním rozhovoru s náměstkem primátora Petrem Podholou. Krátké vyjádření poskytnul pro časopis i předseda představenstva vodárenské společnosti Jiří Heřman. Podrobnou reportáž z významné oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, kterou již popatnácté uspořádal SOVAK ČR, připravil Filip Wanner. Problematikou určení konce laminárního proudění v potrubí, respektive změnou režimu proudění pro homogenní nenewtonské suspenze se zabývá ve svém odborném textu Vladimír Havlík.

V novém vydání si čtenáři mohou přečíst i články od zástupců SOVAK ČR v EurEau, a to od Ondřeje Beneše a od Radky Huškové. Jeden z příspěvků shrnuje výsledky jednání valné hromady a představenstva EurEau v Bilbau, druhý text podává zprávu o zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1, rovněž v Bilbau. Toto španělské město hostilo 18.–20. 10. u příležitosti 50 let od založení EurEau, EurEau kongres 2017, jehož součástí byla oddělená jednání všech odborných komisí, jednání odborných pracovních skupin, jednání představenstva EurEau a společné jednání všech přítomných k udržitelnému rozvoji vodního hospodářství.

Rubrika Z regionů přinesla zprávy ze společností: 1. SčV, Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, Pražské vodovody a kanalizace, Pražská vodohospodářská společnost, Severočeské vodovody a kanalizace, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Vodovody a kanalizace Chrudim, Vodárenská společnost Chrudim a Vodovody a kanalizace Náchod. Redakce ráda zařadí i příspěvky z Vašich společností, dejte o aktualitách vědět na hruska@sovak.cz a jungova@sovak.cz

(Převzato z www.sovak.cz)

Ilustrační foto 

Scroll to Top