Čínský investor plánuje u Nových Mlýnů postavit lázeňský komplex s čtyřhvězdičkovým hotelem

Jihomoravský kraj obdržel od čínské společnosti RiseSun plány na proměnu turisticky oblíbené lokality u nádrže Nové Mlýny v Pasohlávkách, které leží zhruba 30 kilometrů jižně od Brna. Zahraniční investor chce na jižní Moravě na projekt vynaložit až dvě miliardy korun a plánuje také výstavbu více než čtyřiceti rodinných domů.

Jihomoravský kraj je nadpolovičním akcionářem ve společnosti Thermal Pasohlávky, která má s čínskou stranou v obci spolupracovat. Zbytek akcií drží samotné Pasohlávky. Ty mají do projektu vložit pozemky za 363 milionů korun. Výstavbu pak zafinancuje RiseSun.

V první etapě bude podle propočtů potřeba nejméně 1,2 miliardy korun. Zatím není jasné, kdy stavba odstartuje. Projekt musí schválit zastupitelé. Starostka obce se 700 obyvateli Martina Dominová uvedla, že je zvlášť důkladně zvážit výstavbu čtyřiceti rodinných domů. V Pasohlávkách totiž plánují stavět také další investoři a je na komunálních politicích, aby rozhodli, jestli nebude více stavebních zásahů přílišnou zátěží pro obec.

„Lázeňská péče v Pasohlávkách bude zaměřena na léčbu pohybových a kožních onemocnění, neurologických problémů a dýchacích onemocnění. Proto věříme, že prvky tradiční čínské medicíny tuto léčbu vhodně doplní,“ řekl pro Hospodářské noviny předseda představenstva společnosti Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.

O výstavbě komplexu se hovořilo od roku 2007. Letos v září podepsala společnost Thermal Pasohlávky memorandum s developerskou skupinou RiseSun a také s Tianjinskou akademií o vzniku ambulance tradiční čínské medicíny. Akademie bude odborným garantem, který nejprve nastaví projekt a dále vyškolí personál.

Komplex s dvoutisícovou kapacitou by měl vytvořit pracovní pozice pro 500 až 700 lidí. Lázeňští odborníci však uvedli, že problém může nastat v hledání pracovníků, kterých je dnes na trhu nedostatek.

V blízkosti lokality se nachází významné hydrotermální zdroje a CHKO Pálava. Součástí obce je i katastrální území zatopeného Mušova, který byl vymazán ze seznamu sídel v roce 1980 a definitivně zatopen v roce 1987.

Zdroj: ihned.cz 

Scroll to Top