PVK nabádají Pražany: Olej do kanalizace nepatří

Pražské vodovody a kanalizace upozorňují obyvatele hlavního města, aby se vyvarovali vylévání použitého oleje či tuku do kanalizace, kde způsobují značné problémy. „Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů,“ vyzývají PVK. Informoval o tom mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

„Tuk v potrubí ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání. Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků. Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou Pražané najít v Kanalizačním řádu na našich internetových stránkách www.pvk.cz,“ uvedl Mrázek.

Do kanalizace rozhodně nepatří biologický odpad, tuky, hygienické potřeby, chemikálie nebo léky. Takové věci ohrožují provoz kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin také podporují život různých živočichů. Plastové látky z hygienických potřeb mohou naopak zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích.

„Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody,“ řekl dále mluvčí společnosti.

Na pražskou stokovou síť je napojeno zhruba 1,25 milionu obyvatel a v centrální části města se nachází jednotný kanalizační systém. Ten odvádí odpadní vody s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod a oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť.

Scroll to Top