Dosluhující ministr zemědělství Jurečka rozhodl, že Veolia může dál provozovat na Zlínsku

V kauze kolem provozu zlínských vodáren je znovu o něco jasněji. Ministr zemědělství Marian Jurečka zastavil řízení, které by mohlo vést k odebrání licence Veolii. Pro Moravskou vodárenskou, dceřinou společnost Veolie, je to důvod k radosti. Rozčarovaní jsou naopak kritici současného modelu provozování.

„Bylo zjištěno, že není dán důvod pro zahájení řízení z moci úřední ve věci zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,“ odůvodnila Jurečkovo rozhodnutí mluvčí resortu Markéta Ježková. Jurečka rovněž zrušil usnesení ministerstva z léta, kde přikázal zlínskému kraji, aby toto řízení zahájil.

Tehdy ministerstvo argumentovalo, že Vrchní soud v Olomouci v roce 2016 pravomocně rozhodl, že valná hromada vodáren v roce 2004 byla neplatná. Na ní se schvaloval prodej části VaKu Zlín Moravské Vodárenské, s čímž také souvisela smlouva o pronájmu. Nyní ministerstvo uvedlo, že o smlouvě o prodeji musí nejprve rozhodnout soud.

Moravská vodárenská a vedení VaKu doložily Zlínskému kraji smlouvy o prodeji a pronájmu s tvrzením, že je považují za platné a řídí se podle nich. Krajský úřad v létě proto prohlásil, že důvod k odebrání licence k provozu neexistuje. Totožně rozhodl i Krajský úřad Olomouckého kraje, kde Moravské vodárenské rovněž působí.

Moravská vodárenská ale mezitím podala rozklad na ministerstvo, protože se jí nelíbil postup resortu. Jurečka jí dal následně za pravdu.

Podle známého kritika Radka Novotného smlouvy platné být nemohou, když vzešly z neplatné valné hromady. Novotný situaci nazval absurdistánem. O neplatnosti smluv hovořil také želechovický starosta Michal Špendlík. Želechovice jsou jedním z akcionářů VaKu.

Některé obce zastávají názor, že by vodárny měly provozovat samosprávy, protože Veolii plynou značné zisky a cena vody je vysoká. Největší akcionář vodáren, město Zlín, chce počkat na zmíněné rozhodnutí soudu o dvou klíčových smlouvách.

Zdroj: idnes.cz 

Scroll to Top