Na Příbramsku chtějí vyřešit problémy s vodou projektem za 60 milionů

Dnes jsou obyvatelé Dublovic na Příbramsku stále závislí na vodě z vlastních studní. Pitné vody však není dostatek a také nesplňuje požadavky hygieniků. Zastupitelé obce se rozhodli, že lidem zajistí odpovídající množství kvalitní pitné vody připojením na vodárenský systém Sedlčan. Ty jsou od roku 2014 zásobovány vodou ze Želivky. Na akci bude potřeba nejméně 62 milionů korun.

„Od sedlčanského vodovodu povede potrubí podél silnice I/18. Od křižovatky u Solopysk se trasa odkloní k velkému kaštanu u lesa Deštno. Tyto pozemky patří Krajské správě údržby komunikací, kde jsme získali souhlas. Od kaštanu vede polní komunikace a dále lesem. Pozemky jsou majetkem města Sedlčany a radnice je k nám vstřícná. Nový vodojem by měl být postaven nad kamenolomem, to znamená na nejvyšším bodě, odkud by voda vedla přivaděčem do Dublovic s tím, že by její odbočka pokračovala dolů do Příčov. Tam mají podobné problémy s množstvím a kvalitou vody ve studních, a proto se zastupitelé na jednání rozhodli, že se k tomuto projektu také připojí,“ informoval Deník Otakar Jeřicha. 

Podle starosty Dublovic je obrovskou výhodou, že se obci podařil získat souhlas s uložením potrubí všech majitelů dotčených pozemků. V současnosti se projekt nachází ve fázi žádosti o územní rozhodnutí na Městském úřadu v Sedlčanech.

„V průběhu příštího roku bychom měli žádat o dotaci. Pokud se žádostí uspějeme, tak přijde na řadu prováděcí dokumentace a následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby. Čas se ale neúprosně krátí. Víme, že tak nákladnou investici nejsme bez dotace schopni hradit z úvěru nebo z obecních peněz,“ konstatoval Jeřicha.

Dublovice původně zvažovaly možnost napojení se na stávající vodovodní řad, který se nachází na Severním sídlišti v Sedlčanech. Tato varianta se však ukázala jako technicky nereálná.

Investiční akcí se zabývají i v Příčovech, kde například na posledním zasedání zastupitelé projednali a schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovod do Příčov přes pozemek, který patří Sedlčanům.

 

Scroll to Top