Povodí Moravy vydalo letošní poslední Zpravodaj o vodě

Nejnovější vydání zpravodaje se zaměřilo především na problematiku protipovodňových opatření. „Právě v letošním roce jsme si připomněli povodeň, která Moravu zasáhla před dvaceti lety. Zároveň se nám letos podařilo zahájit mnoho projektů protipovodňových staveb a také některé stavby zdárně dokončit,“ uvedlo Povodí Moravy na svých internetových stránkách. Kromě budování staveb s protipovodňovými prvky se čtenáři dočtou o projektech, které probíhají na Baťově kanále nebo se mohou seznámit s výsledky výlovu rybníků. Nechybí ani shrnutí roku 2017 z pohledu závlah.

Zpravodaj je k dispozici zde. 

Scroll to Top