Jan Kolowrat komentuje plán výstavby vodního díla Pěčín

Rychnovský hrabě Jan Kolowrat vlastní zhruba čtvrtinu lesů v Orlických horách a poskytl obsáhlý rozhovor pro MF DNES. V médiích obvykle nevystupuje, ale letos se ozval, když kritizoval ministerstvo zemědělství, které chce plošně zakázat těžbu zdravých borovic a smrků kvůli kůrovcové kalamitě. Redakci portálu vodarenstvi.cz zaujala pasáž, kde Kolowrat hovoří o plánované přehradě Pěčín nebo o tom, proč mizí z krajiny voda.

„Zastávám názor, že by nejprve měla být provedena veškerá opatření spočívající ve změně využívání zemědělské krajiny, aby mohla být zadržena voda v povodí. Pokud tato opatření nenaplní tento cíl, bavme se následně o velkolepých projektech výstavby přehrady za několik miliard, která by stejně plnohodnotně mohla plnit funkci až za mnoho let. Soustřeďme se na opatření, která řeší problém s vodou v krátkém čase. Proč se nám ztrácí voda z krajiny? Zcela jistě je to naším způsobem zemědělského hospodaření, kdy vodohospodářská funkce je potlačena a hlavní je finanční efekt z pěstovaných ekonomických plodin a bioplynových stanic,“ uvedl Kolowrat.

Klíčové rozhodnutí pro Královehradecký kraj

Nádrž v horách, nebo rozsáhlá rekonstrukce páteřního přivaděče? Zatím to vypadá na řešení v podobě modernizace 72 kilometrů dlouhého potrubí. Do konce listopadu měla vzniknout ministerská studie, která se bude věnovat nejschůdnějším variantám. Postupná oprava páteřního přivaděče by si vyžádala 1,7 miliardy korun, přehrada na Zdobnici v Orlických horách až 11 miliard.

Scroll to Top