Vyšlo nové číslo časopisu Sovak

Obálka čísla 11/2017 časopisu Sovak je věnovaná společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., a kromě správní budovy je zde vyobrazena i čerpací stanice Vsetín-Ohrada. V úvodním článku shrnuli Ing. Michal Korabík, MBA, ředitel výše uvedené společnosti a Ing. Jan Ručka, Ph.D., Ing. Markéta Rajnochová a Ing. Tomáš Sucháček z Ústavu vodního hospodářství obcí zkušenosti s přípravnými procesy a činnostmi, které směřují k postupnému přechodu na zásobování centra města Vsetín pitnou vodou bez použití dezinfekčních činidel na bázi chloru. Na podrobnější komparaci cen vody v České republice a Izraeli se v příspěvku nazvaném Je voda v České republice dražší než v Izraeli? zaměřil Ing. Filip Wanner, Ph.D., ze SOVAK ČR.    

Stanovisko právní komise SOVAK ČR přibližuje problematiku placení náhrad při ukládání vodovodů a kanalizací do silničních pozemků. Čtenáři si mohou přečíst i zajímavý článek slovenských autorů ohledně odstraňování ropných látek z odpadních vod pomocí kombinovaných procesů s využitím ozonu. Rubrika Z regionů přinesla zprávy tentokrát z následujících společností: ČEVAK a. s., Středočeské vodárny, a. s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s., RAVOS, s. r. o., Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Mimo jiné zde naleznete informace o chystané rekonstrukci kladenského vodojemu, v němž bude zbudováno řídicí středisko doplněné expozicí o vodárenství a unikátní vyhlídkou z konferenční místnosti, či o novém přívodním řadu a věžovém vodojemu, který vyřeší letní potíže s nedostačujícím zdrojem vody pro obyvatele Lipolce, místní části Dačic. Redakce ráda zařadí i příspěvky z Vašich společností, dejte nám o svých aktualitách vědět na e-mailových adresách hruska@sovak.cz a jungova@sovak.cz. Zahraniční inspirací může být text o komunikační strategii v krizových případech na příkladu jednoho z největších masových onemocnění legionellou ve Warsteinu v SRN v roce 2013. S velmi aktuálním tématem ochrany osobních údajů podle nového evropského nařízení GDPR seznamují Mgr. Jaroslava Kračúnová a JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., v příspěvku GDPR v oblasti vodárenství. K této problematice SOVAK ČR uspořádal v září seminář. Co vše číslo 11/2017 časopisu Sovak přináší, můžete zjistit z Obsahu.     

Převzato z www.sovak.cz 

Scroll to Top