Potvrzeno. Odstavený zdroj pitné vody pro Votice je znečištěný

Do třetice zamíříme na začátku nového týdne do Středočeského kraje. Ve Voticích na Benešovsku totiž průzkum potvrdil znečištění vrtu. O jeho závadnosti se však ví již od roku 2015. Nyní si město zaplatilo analýzu rizik skládky v bývalém malém lomu na Polském vrchu, v jehož blízkosti se dotčený zdroj nachází.

„V současné době budeme vybírat zhotovitele dokumentace, na základě které by mělo dojít k odstranění zdroje znečištění,“ uvedl starosta Jiří Slavík. Podle města patří akce k prioritním. Votice budou možná muset na kompletní nápravu situaci vynaložit miliony korun. Obyvatelé však mohou být v klidu. Vrt je dva roky mimo provoz.

„Funguje osm jiných vrtů, které to nezasáhlo. Při rozborech se v dotčeném vrtu zjistilo zvýšení chlorovaných uhlovodíků, což jsou rozpouštědla, barvy,“ podotkl vedoucí městských vodovodů a kanalizací Petr Voldřich.

Zdroj je znečištěný vlivem nedaleké nelegální skládky, která měla údajně vzniknout na počátku osmdesátých let. Nacházel se v ní nebezpečný odpad, který nešlo umístit na skládku komunálního odpadu.

Zdroj: Benešovský deník

Foto: Město Votice 

Scroll to Top