SmVaK Ostrava: zabezpečme vodoměry před poškozením

blank

Mrazy jsou tady a výměna vodoměru se v případě poškození prodraží. Vodaři z SmVaK Ostrava proto vyzývají k maximální odpovědnosti a když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr. Zároveň chraňte i vodovodní přípojku. 

„Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí a poškozeného majetku nepříjemný dopad také na peněženku. Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětlil vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Pomůže vnější tepelná izolace 

Vodaři dále uvedli, že pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Dále je nutné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá často opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se musí navíc stabilně pohybovat nad bodem mrazu a potrubí vnitřních rozvodů je také nutné obalit izolačním materiálem.

Pozor na horkovzdušnou pistoli nebo oheň

„Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ řekl dále Bouda.

Vodoměr může také někdo poškodit tím, že se snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Poškození poté vyžadují vodárny zaplatit od zákazníka, který za zabezpečení zodpovídá. Částka se odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Může jít zhruba o 2 000 korun.

 

 

Scroll to Top