Změna provozu vodáren na Zlínsku

blank

Vodárna Zlín se od 1. července 2022 stane smluvním partnerem a dodavatelem vodohospodářských služeb na Zlínsku. Dosud je zajišťovala Moravská vodárenská. Převod je jedním z kroků v projektu transformace provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku dohodnutého se společností Vodovody a kanalizace Zlín. Ta je vlastníkem většiny veřejné vodohospodářské infrastruktury v regionu.

Transformace vodárenství, která probíhá ve vzájemné shodě všech zainteresovaných stran, znamená podle SMV výrazné posílení role nejen společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, ale také měst a obcí v regionu. Výsledkem tohoto procesu je provozní model, který získal podporu naprosté většiny měst a obcí včetně statutárního města Zlín. Od 1. července 2022 bude zahájeno provozování novou společností Vodárna Zlín, která k tomuto datu nabude od společnosti Moravská vodárenská část jejího obchodního závodu sloužící k provozování vodovodů a kanalizací.

Změna k 1. červenci 

„Jsem opravdu rád, že se od 1. července 2022 vodárenství na Zlínsku vrátí pod majetkovou kontrolu měst a obcí. Je to obrovský úspěch, kterým se ukončují mnohaleté spory. Zároveň se jasně definuje budoucnost sektoru na Zlínsku neboli, co se stane po roce 2029. Vše má proběhnout bez negativního vlivu na cenu vody a výše investic čili bez zdražování a úroveň investic do vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl před několika týdny primátor města Zlína Jiří Korec.

Scroll to Top