VODA FÓRUM 2022 se blíží, přihlášky do 13. května

blank

SOVAK ČR Vás srdečně zve na 2. ročník odborné vodohospodářské konference VODA FÓRUM, který proběhne 31. 5.–1. 6. 2022 v Hotelu Zámek Valeč u Hrotovic.

Konference je zaměřena na představení technických či technologických novinek a zajímavých produktů z celého oboru vodovodů a kanalizací, např. z oblasti úpraven vody, včetně jejich intenzifikace, řešení úniků vody, digitalizace ve vodárenství, SW aplikací pro zpracování technických dat, smart meteringu, úspor ve spotřebě vody a dále  v oblasti výstavby a provozu stok, bezvýkopových technologií, využití fotovoltaických zdrojů energie ve vodohospodářských společnostech, vyhodnocení membránových ČOV, nakládání s kalem a dalších oblastí.

Program konference, který obsahuje 30 přednášek, je určen především managementu a technickým specialistům vodohospodářských společností. V přilehlých prostorách přednáškových sálů představí své výrobky, technologie a služby na 33 dodavatelských firem.

S pozvánkou včetně podrobného programu se můžete seznámit zde. Organizační pokyny jsou k dispozici zde. Závaznou přihlášku, kterou je zapotřebí odeslat nejpozději do 13. 5. 2022 na e-mail doudova@sovak.cz, naleznete ve formátu interaktivního PDF zde.

Těšíme se s Vámi na viděnou na konferenci VODA FÓRUM!

Scroll to Top