Vodaři k ochraně vodoměrů před mrazy

blank

S nástupem teplot pod bodem mrazem je zde riziko poškození vodoměrů. Pokud dojde k poškození vodoměru vinou špatné ochrany, tak si zákazník náklady na výměnu hradí sám. Co například doporučují Pražské vodovody a kanalizace?

Pokud má zákazník vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (ve vodoměrné šachtě), radí PVK nad něj dát krycí vrstvu izolačního materiálu:

• polystyrenovou desku, kterou je vhodné připevnit na spodní plochu víka venkovní vodoměrné šachty,
• izolační vatu (nikoliv skelnou),
• plastový pytel naplněný drceným polystyrenem (nepoužívejte materiál, který podléhá hnilobě).

„Venkovní šachtu je nutné pečlivě uzavřít a upravit její vstup tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou. Uvnitř obydlí je třeba chránit potrubí vystavené mrazu stejně jako vlastní vodoměr pomocí doporučených izolačních materiálů, například omotáním potrubí topným kabelem. V případě delší nepřítomnosti, je-li to možné, by neměli vlastníci nemovitostí vypínat během mrazů úplně své topení. Je třeba uzavřít uzávěr před vodoměrem a vyprázdnit potrubí za ním,“ zdůraznili vodohospodáři.

Scroll to Top