SOVAK ČR: Příručka provozovatele vodovodní sítě

blank

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 13 publikací a 1 DVD.

Odborná publikace Příručka provozovatele vodovodní sítě, kterou v roce 2003 připravil kolektiv odborníků pod vedením Josefa Nováka, je určená pro pracovníky na střední technické úrovni. Ocení ji zejména ti, kteří řídí provozní činnost, zajišťují údržbu, opravy nebo kontrolu vodovodní sítě. Svým obsahem však může být nápomocna i ostatním, kteří mají zájem blíže se seznámit s provozní problematikou.

Příručka má tři části, a to teoretickou pro připomenutí základních pojmů a znalostí, část praktickou s důrazem na provozní zkušenosti a třetí, věnovanou některým otázkám z legislativy, ekonomiky a bezpečnosti práce. Obsahuje 20 kapitol s přílohami. K zpracované problematice patří: koncepce zásobování spotřebišť vodou, spotřeba vody, rozvodné sítě, trubní materiály, armatury, vodoměry, jímání vody, objekty na síti, přípojky, čerpadla a čerpací stanice, ochrana potrubí, výstavba, opravy a rekonstrukce vodovodních sítí, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrolní činnost, ztráty vody, investiční výstavba, právní předpisy, účetnictví a ceny vody, BOZP PO a komunikace s odběrateli. V přílohách jsou uvedeny vzory výkresů, formulářů výkazů a bohatý přehled literatury.

Přehled všech publikací naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku

Scroll to Top