Vodárna Plzeň: Je čas zkontrolovat a zabezpečit vodoměry

blank

Firma doporučuje zákazníkům zabezpečení vodoměrů před mrazem. Mohou tím zabránit mnohatisícovým škodám.

Vzhledem k teplotám pod bodem mrazu je vhodná doba pro kontrolu a zabezpečení vodoměrů. Může se stát, že zařízení poškodí mráz a po rozmrznutí způsobí vytékající voda poškození majetku v celém objektu. Všude tam, kde jsou měřiče umístěny ve venkovních šachtách, je třeba mít upraven vstup do šachty tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou. Společnost také doporučuje uzavřít v případě delší nepřítomnosti přívod vody před vodoměrem, potrubí za ním vypustit a celou sestavu obalit izolační vrstvou. Při výběru izolace bychom měli volit takový materiál, který nepodléhá hnilobě, například polystyren. Nevhodné jsou textilie, deky.

Mráz může ohrozit také vodoměry umístěné uvnitř budov, a to především tam, kde se objekt přes zimu nevytápí. V případě delší nepřítomnosti je vhodné uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. Chránit vodoměr před poškozením je ze zákona povinností odběratele, i když není jeho majitelem. Kromě částky za výměnu prasklého vodoměru hrozí únik vody, který může být odhalen až po delší době. Tím pádem mohou vzniknout značné škody.

Vodárna vyrobí za rok více než 14,5 milionu kubíků vody. Společnost loni zajistila pitnou vodu přibližně pro 239 tisíc obyvatel prostřednictvím 1396 kilometrů potrubních rozvodů, 82 vodojemů a 59 čerpacích stanic. K největší letošní investici společnosti patřila Retenční nádrž Vinice, kam směřovalo 182,5 milionu. Ta má zadržovat a postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Celkem firma letos proinvestovala 400 milionů.

Scroll to Top