D7 zlepší odvádění dešťových vod, D3 omezila dodávky vody

blank

Výstavba dálnice D7 Praha – Chomutov začne příští rok u Panenského Týnce na Lounsku a měla by pomoci tamnímu systému odvádění dešťových vod. Do stavby jsou také zahrnuty úprava stávajícího retenčního prostoru u hřbitova, vyčištění otevřeného odpadu vedeného podél silnice a dále nová retenční nádrž pro odvedení vod kolem nové dálnice. Informoval o tom Deník. 

Zmíněná opatření se ukázala být klíčová začátkem června, kdy se část Panenského Týnce ocitla po přívalovém dešti pod vodou. V městysu totiž pramení Úherecký potok a jeho vody se přes potoky Zlonický a Bakovský vlévají do Vltavy.

Jiná stavba dálnice, D3, se dotkla dodávek pitné vody. Dálnice v budoucnu propojí jih Čech s Prahou. Stavba bude zkouškou trpělivosti nejen pro řidiče, ale také pro vodaře. Ve středu 5. září časně ráno začal Jihočeský vodárenský svaz kvůli přeložce hlavního zásobního vodovodního řadu pod budovanou dálnicí s odstávkou dodávek pitné vody z úpravny Plav, která trvala 25 hodin.

ČEVAK jako provozovatel vodohospodářského majetku většiny dotčených měst a obcí koordinuje veškerá nutná opatření s Jihočeským vodárenským svazem, který soustavu vlastní. „Naší snahou je, aby lidé práce pokud možno ani nezaznamenali. Proto jsme připravili celou řadu opatření. Mezi ně patří například předzásobení jednotlivých vodojemů nebo zajištění zásobování pitnou vodou z jiného směru vodárenské soustavy,“ uvedl provozní ředitel ČEVAK Lubor Tomanec.

Scroll to Top