Hydrologická ročenka České republiky 2016

blank

Hydrologická ročenka je jednou z forem prezentace aktivit ČHMÚ a výsledků sledování a hodnocení hydrologických poměrů v České republice v daném roce. Její snahou je podat ucelené informace o hydrologických měřeních i následném hodnocení ve vztahu k dlouhodobým charakteristikám. Hydrologická ročenka je určena pro odbornou veřejnost a státní instituce, ale také pro laickou hydrologickou veřejnost. Cílem je umožnit uživatelům průběžné sledování a porovnávání prostorových a časových změn vodního režimu.

Ročenka je ke stažení zde. 

Scroll to Top