Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Provozní modely českého vodárenství

Provozní modely českého vodárenství

V ČR v současnosti odlišujeme čtyři základní typy provozních modelů: oddílný, smíšený, vlastnický a model samostatného provozování.

V průběhu 90. let probíhala v České Republice transformace vodárenství. Státní vodovody a kanalizace prošly privatizačním procesem a docházelo k postupnému ustálení celého trhu. Majetková práva zpočátku přešla na obce a města, které dodnes ve většině případů zůstávají vlastníky infrastruktury. Samotný provoz pak zajišťuje buď sám vlastník, anebo provozovatel na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy. Provozovatel platí vlastníkovi nájemné za užívání infrastruktury a vybírá vodné a stočné, jehož cenu schvaluje vlastník. Výnosy z vodného a stočného jsou příjmem provozovatele, který z nich hradí provozní náklady a tvoří přiměřený zisk.

Oddílný model provozování
Jedná se o nejfrekventovanější variantu provozního modelu v ČR. Celkově tento model pokrývá 67 % trhu. V rámci oddílného modelu provozování bývají uzavírány dlouhodobé smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury (veřejným sektorem) a provozovatelem (soukromým sektorem). Jejich vzájemný vztah je upraven uzavřenou smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury.

Smíšený model provozování
Tento model je druhou nejpoužívanější variantou. Infrastruktura je v tomto případě vlastněna i využívána jedním subjektem. V této variantě může mít podíl i soukromý sektor. Smíšený model je uplatňován v 18 % případů.

Vlastnický model provozování
Na českém trhu je zastoupen v malé míře (cca 2 %). V rámci tohoto modelu bývá klíčový veřejný sektor jakožto vlastník infrastruktury, který je zároveň stoprocentním majitelem provozní společnosti.

Model samostatného provozování

Tento nejméně využívaný model pokrývá pouze 1 % trhu. Jedná se o situaci, kdy obce a města provozují vodohospodářskou infrastrukturu samostatně na základě rozhodnutí krajského úřadu.

Asi ve 4 % případů bývají využívány kombinované varianty uvedených modelů.

(ska)

6.12. 
Reklama
Ceny vody

V Pardubicích zdraží po třech letech voda

V Pardubicích zdraží po třech letech voda Vice

26.11.

Pardubické vodárny zvýší od ledna cenu vody. Vodné a stočné bude stát od ledna 81,70...

...

MŽP plánuje zdražit odběry podzemní vody na čtyřnásobek

MŽP plánuje zdražit odběry podzemní vody na čtyřnásobek Vice

22.10.

Ministerstvo životního prostředí plánuje zdražit odběry podzemní vody na...

...

SOVAK: Nárůst poplatků za odběr podzemních vod může vést k výraznému zdražení vody

SOVAK: Nárůst poplatků za odběr podzemních vod může vést k výraznému zdražení vody Vice

19.10.

Připravovaná novela vodního zákona, v níž ministerstvo životního prostředí...

...

Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Kolik chceme platit za vodu?

Ing. Jana Bábíková

Prakticky každý rok se ve vodárenství… VÍCE