Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Provozní modely českého vodárenství

Provozní modely českého vodárenství

V ČR v současnosti odlišujeme čtyři základní typy provozních modelů: oddílný, smíšený, vlastnický a model samostatného provozování.

V průběhu 90. let probíhala v České Republice transformace vodárenství. Státní vodovody a kanalizace prošly privatizačním procesem a docházelo k postupnému ustálení celého trhu. Majetková práva zpočátku přešla na obce a města, které dodnes ve většině případů zůstávají vlastníky infrastruktury. Samotný provoz pak zajišťuje buď sám vlastník, anebo provozovatel na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy. Provozovatel platí vlastníkovi nájemné za užívání infrastruktury a vybírá vodné a stočné, jehož cenu schvaluje vlastník. Výnosy z vodného a stočného jsou příjmem provozovatele, který z nich hradí provozní náklady a tvoří přiměřený zisk.

Oddílný model provozování
Jedná se o nejfrekventovanější variantu provozního modelu v ČR. Celkově tento model pokrývá 67 % trhu. V rámci oddílného modelu provozování bývají uzavírány dlouhodobé smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury (veřejným sektorem) a provozovatelem (soukromým sektorem). Jejich vzájemný vztah je upraven uzavřenou smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury.

Smíšený model provozování
Tento model je druhou nejpoužívanější variantou. Infrastruktura je v tomto případě vlastněna i využívána jedním subjektem. V této variantě může mít podíl i soukromý sektor. Smíšený model je uplatňován v 18 % případů.

Vlastnický model provozování
Na českém trhu je zastoupen v malé míře (cca 2 %). V rámci tohoto modelu bývá klíčový veřejný sektor jakožto vlastník infrastruktury, který je zároveň stoprocentním majitelem provozní společnosti.

Model samostatného provozování

Tento nejméně využívaný model pokrývá pouze 1 % trhu. Jedná se o situaci, kdy obce a města provozují vodohospodářskou infrastrukturu samostatně na základě rozhodnutí krajského úřadu.

Asi ve 4 % případů bývají využívány kombinované varianty uvedených modelů.

(ska)

6.12. 
Reklama
Ceny vody

Voda v Českých Budějovicích nezdraží, rozhodli radní

Voda v Českých Budějovicích nezdraží, rozhodli radní Vice

26.3.

Cena pitné vody v Českých Budějovicích se pro domácnosti ani podnikatele od dubna...

...

Č. Kostelec na Náchodsku snížil cenu vody na 60 Kč za kubík

Č. Kostelec na Náchodsku snížil cenu vody na 60 Kč za kubík Vice

8.1.

Cena vody v devítitisícovém Červeném Kostelci na Náchodsku od začátku letošního roku...

...

Vodárny Rychnov zdraží o 1,4 pct, do Rakouska pošlou dividendu

Vodárny Rychnov zdraží o 1,4 pct, do Rakouska pošlou dividendu Vice

30.12.

Společnost Aqua Servis, která na Rychnovsku zásobuje vodou 50.000 lidí, zdraží od 1....

...

Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Kolik chceme platit za vodu?

Ing. Jana Bábíková

Prakticky každý rok se ve vodárenství… VÍCE