Výměna dožilého potrubí v Malečově na Ústecku

blank

Jedná se řad z litiny z roku 1973, který je uložený v hloubce od 1,3 do 2,2 metru. Vodovod je silně zanesený a zkorodovaný.

„Jedná se o nezakruhovanou síť, tudíž dochází při poruše k vyřazení celého řadu. V současnosti evidujeme již 16 poruch,“ vysvětlil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík, proč se firma rozhodla k rekonstrukci vodovodu o celkové délce 492 metrů. Práce začaly na konci července, podle smlouvy má být hotovo nejpozději 14. prosince.

SVS letos investuje do obnovy a výstavby majetku 1,36 miliardy korun. Vodohospodáři na severu Čech opraví nebo nově postaví 60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se dočká řada vodojemů a čistíren odpadních vod.

„V letošním roce se SVS zaměří na vodovody a kanalizace. Jen na opravy a další výstavbu vodovodních řadů je určeno 322 milionů korun, na kanalizace připadne dalších 522 milionů. Samostatnou kapitolou je odstranění kanalizačních výustí. Mezi největší patří odstranění kanalizačních výustí v obci Vrskmaň, které přijde na 20 milionů korun. Dohromady bude odstraněno 22 výustí, což si vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo přepojení 10 880 metrů kanalizace,“ uvedli dříve vodohospodáři.

Scroll to Top