Uzavření hráze přehrady Pařížov pro veřejnost

blank

Povodí Labe upozorňuje na skutečnost, že hráz přehrady Pařížov na řece Doubravě na Chrudimsku je uzavřena pro veřejnost. V minulých letech byli turisté přicházející k hrázi přehrady zvyklí, že jim byl umožněn vstup do jinak uzavřeného areálu.

„Tuto praxi jsme byli nuceni zrušit a obsluha vodního díla již neumožňuje návštěvníkům přístup na hráz přehrady. Důvodem opatření je skutečnost, že ochranné prvky na více než stoleté stavbě nevyhovují současným požadavkům bezpečnosti a při pohybu návštěvníků vznikaly potenciálně nebezpečné situace,“ sdělili vodohospodáři.

Přehrada je oblíbeným turistickým cílem, proto pořádá Povodí Labe každý rok Den otevřených dveří, kdy ji mohou turisté navštívit, prohlídka probíhá i s odborným výkladem hrázného. S ohledem na situaci, která byla vyvolána nouzovým stavem v souvislosti s koronavirem, musel být Den otevřených dveří naplánovaný na letošní jaro zrušen. Další termín zatím není stanoven.

Přehrada Pařížov byla postavena v letech 1909 – 1913 a od roku 1986 je chráněna jako kulturní památka. Jedná se o funkční dílo, které plní úlohu v protipovodňové ochraně obcí, stejně jako je důležitou zásobárnou vody pro nadlepšování stavu v Doubravě v suchých obdobích.

Scroll to Top