Téměř 14 miliard do boje se suchem

V souvislosti s opatřeními na zmírnění dopadů sucha ministr Miroslav Toman uvedl, že v loňském roce je ministerstvo zemědělství podpořilo částkou 13,6 miliardy korun. Pro letošní rok má ministerstvo na boj se suchem slíbené navýšení o 2,6 miliardy korun. Dalších 7 miliard korun má slíbeno na boj s kůrovcovou kalamitou.

„V důsledku sucha se už několik let potýkáme i s kůrovcovou kalamitou. Naším cílem je zpomalit kalamitu, zajistit obnovu stabilních lesů a vytvořit adekvátní podmínky vlastníkům a správcům, aby mohli o lesy řádně pečovat. Kromě slíbených 7 miliard korun navíc na boj s kůrovcem pro letošní rok jsme pro nestátní vlastníky lesů na letošek připravili 2 miliardy korun na zalesnění a péči o lesy. Další peníze jdou například na klíčové lesnické projekty z Programu rozvoje venkova,“ řekl ministr zemědělství Toman. Připomněl rovněž další opatření, jako například uvolnění zásad přenosu sadebního materiálu, kdy lze k výsadbě používat lesní dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními stupni ČR.

Scroll to Top