Vodojem jako kamenná tvrz hlídá obec Bible kralické

Zajímavá stavba zaujme řidiče směřující z Náměšti nad Oslavou do Kralic v každém z nás od školních let spjatých s Biblí Kralickou, která zde byla v kamenné pevnosti sepsána pod vedením biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava – autora překladu Nového zákona.
Jako kamenná pevnost se poblíž silnice vyjímá vodojem v provozování Vodárenské akciové společnosti zásobující pitnou vodou obec pod ním, ale také další lokality Náměšťska. Voda do něj směřuje od obce Slavětice z úpravny vody Štíraty u Vranovské přehrady vybudované na Dyji.
Celkový objem dvou komor vodojemu je 150 kubíků vody. Podle projektantské společnosti (veškeré informace o vodojemu najdete zde) bylo cílem řešení v podobě kamenné tvrze navázat na historii Kralic a původní pevnost, v níž byla bible sepsána – ostatně její pozůstatky je možné v obci navštívit. V oplocení jsou jako prvky použity listy z Bible kralické jako trvalé hodnoty z místní oblasti. Zajímavá jsou také okna v podobě střílen, nebo také přivaděčů pitné vody. Negativem vypovídajícím o naší úctě k cizímu majetku jsou posprejované dveře do areálu a nefunkční pítko. V době návštěvy plné prázdných plechovek od piva.
Od objektu je krásný výhled do vysočinské krajiny a na Náměštsko, v dálce se nad zalesněným hlubokým kaňonem řeky Jihlavy (psali jsme o něm zde a zde) a vodními nádržemi Dalešice a Mohelno tyčí jako mohutný strážce krajiny Jaderná elektrárny Dukovany.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top